Tag: fear

तुम्ही एकटे आहात म्हणून तुम्हाला यश…

Marathi Quotes Alone

Marathi Quotes Alone Marathi Quotes Alone तुम्ही एकटे आहात म्हणून तुम्हाला यश मिळणार नाही अशी भीती कधीच बाळगु नका. कारण थव्याने उडणार्‍या पक्षापेक्षा एकटा उडणार्‍या गरुडाची झेप ही नेहमीच मोठी असते.   Also read text and pictorial based quotes on fear here.

खास मुलांसाठी एका नवरा-बायकोची गोष्ट

Marathi Stories

Marathi Stories on Husband, Wife, Angry and Fear Marathi Stories: एका नवरा बायकोला नदीच्या पलिकडे जायचे असते. दोरीचा जुना पुल असल्याने व अंधार असल्याने भिती वाटत होती. नवरा बोलतो की मी जाऊन पहातो. तो माघारी लवकर येत नाही. भयचकित अवस्थेत एका उंच आणि धोकादायक पुलाच्या टोकाला उभी असते. खूप घाबरलेली आणि अगदी एकटी. तिचा नवरा […]

भिती न बाळगता स्वप्न …

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Fear, Dream and Limits Marathi Quotes: भिती न बाळगता स्वप्न बघा. मर्यादा न ठेवता जगा. Dream without fear live without limits. Read more quotes on dream here. Read more quotes on fear here. Read more quotes on limits here.

फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Fear and Trust Marathi Quotes: फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखावर विश्वास असतो. Read more quotes on fear here. Read more quotes on trust here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17