Tag: angry

ज्या लोकांकडे बदलण्याची क्षमता…

Angry Quotes Marathi

Angry Quotes Marathi Angry Quotes Marathi ज्या लोकांकडे बदलण्याची क्षमता नाही, त्यांच्यावर रागावू नका. People who do not have ability to change, do not be angry on them.   Also read text and pictorial based quotes on people here.

खास मुलांसाठी एका नवरा-बायकोची गोष्ट

Marathi Stories

Marathi Stories on Husband, Wife, Angry and Fear Marathi Stories: एका नवरा बायकोला नदीच्या पलिकडे जायचे असते. दोरीचा जुना पुल असल्याने व अंधार असल्याने भिती वाटत होती. नवरा बोलतो की मी जाऊन पहातो. तो माघारी लवकर येत नाही. भयचकित अवस्थेत एका उंच आणि धोकादायक पुलाच्या टोकाला उभी असते. खूप घाबरलेली आणि अगदी एकटी. तिचा नवरा […]

कधी कधी, मी रागावलेली नसते, मी…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Angry and Hurt Marathi Quotes: कधी कधी, मी रागावलेली नसते, मी दुखावलेली असते आणि त्यात मोठा फरक आहे. Sometimes, I’m not angry, I’m hurt and there’s big difference. Read more quotes on angry here. Read more quotes on hurt here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17