Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Category: Text Quotes

कला – विचार व सुविचार

Art Quotes Marathi

Art Quotes Marathi Art Quotes Marathi Translation   It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein सृजनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानात आनंद व्यक्त करण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन   The art of communication is the language of leadership. – James Humes दळणवळणाच्या […]

फ्रीड्रिख निएत्शे – विचार व सुविचार

Friedrich Nietzsche Quotes Marathi

Friedrich Nietzsche Quotes Marathi Friedrich Nietzsche Quotes Marathi Translation   It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. हे एक प्रेमाचा अभाव नाही, पण मैत्रीची कमतरता आहे ज्यामुळे दुःखी विवाह होतात.   Without music, life would be a mistake. संगीताशिवाय जीवन एक चूक असेल.   There is […]

विचार – विचार व सुविचार

Thought Quotes Marathi

Thought Quotes Marathi Thought Quotes Marathi Translation   With the new day comes new strength and new thoughts. – Eleanor Roosevelt नवीन दिवसात नवीन शक्ती आणि नवीन विचार येतात. – एलेनोर रूझवेल्ट   Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन […]

स्टीव्ह जॉब्स – विचार व सुविचार

Steve Jobs Quotes Marathi

Steve Jobs Quotes Marathi Steve Jobs Quotes Marathi Translation   Stay hungry, stay foolish. भुकेले राहा, मूर्ख रहा.   Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people. व्यवसायातील महान गोष्टी कधीही एका व्यक्तीने केले नाहीत. ते लोकांच्या एका टीमने केले आहेत.   Innovation distinguishes between a […]

प्रवास – विचार व सुविचार

Travel Quotes Marathi

Travel Quotes Marathi Travel Quotes Marathi Translation   The world is a book, and those who do not travel read only a page. – Saint Augustine जग एक पुस्तक आहे, आणि ज्यांनी प्रवास केला नाही त्यांनी फक्त एक पृष्ठ वाचले आहे. – सेंट अगस्टाइन   Every day is a journey, and the journey itself is […]

जवाहरलाल नेहरू – विचार व सुविचार

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi Jawaharlal Nehru Quotes Marathi Translation   We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open. आपण सौंदर्य, मोहिनी आणि साहसी पूर्ण एक आश्चर्यकारक जगात राहतो. आपल्याकडे […]

प्रेरणादायी विचार व सुविचार

Inspirational Quotes Marathi

Inspirational Quotes Marathi Inspirational Quotes Marathi Translation   The best preparation for tomorrow is doing your best today. – H. Jackson Brown, Jr. उद्याची सर्वोत्तम तयारी आज आपली सर्वोत्तम कामगिरी करणे आहे. – एच. जॅक्सन ब्राउन, जूनियर   I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach […]

अब्राहम लिंकन – विचार व सुविचार

Abraham Lincoln Quotes Marathi

Abraham Lincoln Quotes Marathi Abraham Lincoln Quotes Marathi Translation   Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power. जवळजवळ सर्व माणसे प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाऊ शकतात, परंतु जर एखाद्या माणसाच्या चारित्र्याची परीक्षा घ्यायची असेल तर त्याला शक्ती द्या.   All that I am, or hope […]

यश – विचार व सुविचार

Success Quotes Marathi

Success Quotes Marathi Success Quotes Marathi Translation   Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. – Pele यश अपघात नाही. हे कठोर परिश्रम, चिकाटी, शिकणे, अभ्यास, त्याग करणे आणि सर्वात जास्त, आपण काय करत आहात किंवा काय […]

स्वामी विवेकानंद – विचार व सुविचार

Swami Vivekananda Quotes Marathi

Swami Vivekananda Quotes Marathi Swami Vivekananda Quotes Marathi Translation   You cannot believe in God until you believe in yourself. जोपर्यंत आपण स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही तोपर्यंत तुम्ही देवावर विश्वास ठेवू शकत नाही.   Arise! Awake! and stop not until the goal is reached अस्तित्वात या! जागृत व्हा! आणि ध्येय गाठल्याशिवाय थांबू नका.   You […]

Page 2 of 612345...Last »
Jivnat Shiklele Dhade © 2017