Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Category: Text Quotes

गौतम बुद्ध यांचे विचार व सुविचार

Gautama Buddha Quotes Marathi

Gautama Buddha Quotes Marathi Gautama Buddha Quotes Marathi Translation   Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship. आरोग्य ही एक मोठी भेटवस्तू आहे, समाधान मोठी संपत्ती आहे, विश्वास सर्वात उत्तम संबंध आहे.   Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on […]

सकारात्मकवर विचार व सुविचार

Positive Quotes Marathi

Positive Quotes Marathi Positive Quotes Marathi Translation   Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. – Jenn Proske स्वत: वर प्रेम करा. सकारात्मक रहाणे महत्वाचे आहे कारण सौंदर्य आतून बाहेर येते. – जेन प्रॉस्के   Stay positive and happy. Work hard and don’t give up hope. Be […]

रवींद्रनाथ टागोर यांचे विचार व सुविचार

Rabindranath Tagore Quotes Marathi

Rabindranath Tagore Quotes Marathi Rabindranath Tagore Quotes Marathi Translation   You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. तुम्ही केवळ पाण्याकडे उभे राहून आणि एकटक पाहून समुद्र ओलांडू शकत नाही.   The butterfly counts not months but moments, and has time enough. फुलपाखरू महिने मोजत नाही पण क्षण मोजतो, आणि […]

महान व्यक्तींचे समर्थनावर विचार व सुविचार

Support Quotes Marathi

Support Quotes Marathi Support Quotes Marathi Translation   Friendly people are caring people, eager to provide encouragement and support when needed most. – Rosabeth Moss Kanter मैत्रीपूर्ण लोक काळजी घेणारे लोक असतात, प्रोत्साहित करण्यासाठी उत्सुक असतात आणि सर्वात आवश्यक असताना समर्थन करतात. – रोझबेट मॉस कांटेर   I really believe that everyone has a talent, […]

विन्स्टन चर्चिल यांचे विचार व सुविचार

Winston Churchill Quotes Marathi

Winston Churchill Quotes Marathi Winston Churchill Quotes Marathi Translation   If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future. – Winston Churchill आपण जर भूत आणि वर्तमान यांच्यात भांडण सुरु केले तर आपल्याला असे वाटेल की आपण भविष्य गमावलो आहोत. – विन्स्टन चर्चिल   Success is not […]

महान व्यक्तींचे वेदनेवर विचार व सुविचार

Pain Quotes Marathi

Pain Quotes Marathi Pain Quotes Marathi Translation   The aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain. – Aristotle शहाण्याचे उद्देश सुख सुरक्षित करणे नाही, पण वेदना टाळणे आहे. – ऍरिस्टोटल   True compassion means not only feeling another’s pain but also being moved to help relieve it. – Daniel […]

नेल्सन मंडेला यांचे विचार व सुविचार

Nelson Mandela Quotes Marathi

Nelson Mandela Quotes Marathi Nelson Mandela Quotes Marathi Tranlsation   Forget the past. भुतकाळ विसरा.   Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षण ही सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे जी आपण जग बदलण्यासाठी वापरू शकता.   It always seems impossible until it’s done. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत […]

महान व्यक्तींचे मैत्रीवर सुंदर विचार व सुविचार

Friendship Quotes Marathi

Friendship Quotes Marathi Friendship Quotes Marathi translation   The greatest gift of life is friendship, and I have received it. – Hubert H. Humphrey जीवनाची सर्वात मोठी भेटवस्तू म्हणजे मैत्री आहे आणि मला ते मिळाले आहे. – ह्यूबर्ट एच. हम्फ्री   We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and […]

महात्मा गांधींचे विचार व सुविचार

Mahatma Gandhi Quotes Marathi

Mahatma Gandhi Quotes Marathi Mahatma Gandhi Quotes Marathi translation.   The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. स्वत: ला शोधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे इतरांच्या सेवेमध्ये स्वतःला गमावणे.   First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. प्रथम ते तुमच्याकडे […]

महान व्यक्तींचे संगीतावर सुंदर विचार व सुविचार

Music Quotes Marathi

Music Quotes Marathi Music Quotes Marathi translation.   One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. – Bob Marley संगीताबद्दल एक चांगली गोष्ट, जेव्हा तुम्हाला लागतं, तुम्हाला त्रास होत नाही. – बॉब मार्ले   Music is love, love is music, music is life, and I love my life. Thank you […]

Page 1 of 212
Jivnat Shiklele Dhade © 2017