Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Category: Text Quotes

आदर – विचार व सुविचार

Respect Quotes Marathi

Respect Quotes Marathi Respect Quotes Marathi Translation   Knowledge will give you power, but character respect. – Bruce Lee ज्ञान आपल्याला शक्ती देईल, परंतु चारित्र्य आदर. – ब्रूस ली   If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die. – Maya Angelou जर आपण एकमेकांबद्दल प्रेम आणि स्वाभिमान […]

हेन्री फोर्ड – विचार व सुविचार

Henry Ford Quotes Marathi

Henry Ford Quotes Marathi Henry Ford Quotes Marathi Translation   Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success. एकत्र येणे ही एक सुरुवात आहे; एकत्र ठेवणे प्रगती आहे; एकत्र काम करणे हे यश आहे.   My best friend is the one who brings out the best in me. माझा सर्वात […]

नाते – विचार व सुविचार

Relationship Quotes Marathi

Relationship Quotes Marathi Relationship Quotes Marathi Translation   Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship. – Buddha आरोग्य ही एक मोठी भेटवस्तू आहे, समाधान मोठी संपत्ती आहे, विश्वास सर्वात उत्तम संबंध आहे. – बुद्ध   In finding love, I think it’s important to be patient. In being in a […]

कॉन्फ्युशिअस – विचार व सुविचार

Confucius Quotes Marathi

Confucius Quotes Marathi Confucius Quotes Marathi Translation   It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. काही फरक पडत नाही आपण किती हळू हळू जात आहात जोपर्यंत आपण थांबत नाही.   Life is really simple, but we insist on making it complicated. जीवन खरोखर सोपे आहे, परंतु आपण […]

कला – विचार व सुविचार

Art Quotes Marathi

Art Quotes Marathi Art Quotes Marathi Translation   It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein सृजनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानात आनंद व्यक्त करण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन   The art of communication is the language of leadership. – James Humes दळणवळणाच्या […]

फ्रीड्रिख निएत्शे – विचार व सुविचार

Friedrich Nietzsche Quotes Marathi

Friedrich Nietzsche Quotes Marathi Friedrich Nietzsche Quotes Marathi Translation   It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages. हे एक प्रेमाचा अभाव नाही, पण मैत्रीची कमतरता आहे ज्यामुळे दुःखी विवाह होतात.   Without music, life would be a mistake. संगीताशिवाय जीवन एक चूक असेल.   There is […]

विचार – विचार व सुविचार

Thought Quotes Marathi

Thought Quotes Marathi Thought Quotes Marathi Translation   With the new day comes new strength and new thoughts. – Eleanor Roosevelt नवीन दिवसात नवीन शक्ती आणि नवीन विचार येतात. – एलेनोर रूझवेल्ट   Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन […]

स्टीव्ह जॉब्स – विचार व सुविचार

Steve Jobs Quotes Marathi

Steve Jobs Quotes Marathi Steve Jobs Quotes Marathi Translation   Stay hungry, stay foolish. भुकेले राहा, मूर्ख रहा.   Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people. व्यवसायातील महान गोष्टी कधीही एका व्यक्तीने केले नाहीत. ते लोकांच्या एका टीमने केले आहेत.   Innovation distinguishes between a […]

प्रवास – विचार व सुविचार

Travel Quotes Marathi

Travel Quotes Marathi Travel Quotes Marathi Translation   The world is a book, and those who do not travel read only a page. – Saint Augustine जग एक पुस्तक आहे, आणि ज्यांनी प्रवास केला नाही त्यांनी फक्त एक पृष्ठ वाचले आहे. – सेंट अगस्टाइन   Every day is a journey, and the journey itself is […]

जवाहरलाल नेहरू – विचार व सुविचार

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi Jawaharlal Nehru Quotes Marathi Translation   We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open. आपण सौंदर्य, मोहिनी आणि साहसी पूर्ण एक आश्चर्यकारक जगात राहतो. आपल्याकडे […]

Page 1 of 512345
Jivnat Shiklele Dhade © 2017