Category: Text Quotes

व. पु. काळे यांचे विचार – Va. Pu. Kale Quotes in Marathi

Va Pu Kale Quotes Marathi

Va Pu Kale Quotes Marathi Va Pu Kale Quotes Marathi   1) मैत्रीचे धागे कोळ्यापेक्षाही बारीक असतात, पण लोखंडाच्या तारेपेक्षाही मजबूत असतात. तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्राघातेनेही तुटणार नाहीत.   2) संवाद दोनच माणसांचा होतो, त्याच्यात तिसरा माणूस आला की त्या गप्पा होतात.   3) कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असतं, कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे, म्हणूनच […]

प्रेमावर मराठी कोट्स – Marathi Quotes on Love

Marathi Love Quotes

Best Marathi Love Quotes   जो आपल्यावर प्रेम करत नाही तरीही त्याच्यावर प्रेम करणे एखादया निवडुंगाला मिठी मारण्यासारखे आहे. जेवढं तुम्ही घट्ट धरून ठेवणार तेवढाच त्रास होणार. पहिले स्वत: वर पे्रम करण्यास शिका, मग इतरांवर. ‘दोन गोष्टींसाठी तुम्हाला कधीच धावपळ करावी लागणार नाही: खरे मित्र आणि खरं प्रेम’ केवळ तुम्ही कुणावर पे्रम करताय म्हणून याचा […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17