Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Category: Pictorial Quotes

क्षण गोळा करा. गोष्टी…

Beautiful Moments Quote Marathi

Moments Quote Marathi Moments Quote Marathi क्षण गोळा करा. गोष्टी नाही. Collect moments. Not things.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quotes on life here.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती…

Marathi Quote Crisis Image

Marathi Quote Crisis Marathi Quote Crisis Image संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं. पण संकटांचा सामना करणं त्याच्या हातात असतं. Avoiding crisis is not in the hands of a man. But in the facing crisis is in his hands. हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच […]

आपल्या प्रकरण १ ची दुसऱ्या…

Beautiful Marathi Quote Compare

Marathi Quote Compare Marathi Quote Compare Image Don’t compare your chapter 1 to someone else’s chapter 20. आपल्या प्रकरण १ ची दुसऱ्या कुणाच्या प्रकरण २० शी तुलना करू नका.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote […]

गुलाबाला सांभाळणारे फार कमी…

Marathi Quote Rose

Marathi Quote Rose Marathi Quote Rose Image गुलाबाला सांभाळणारे फार कमी असतात. सुगंध घेऊन त्याच्या पाकळया विस्कटणारेच जास्त असतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote on people here.

प्रेम आणि उधारी त्यांनाच…

Marathi Quote Love

Marathi Quote Love Marathi Quote Love Image प्रेम आणि उधारी त्यांनाच द्या, ज्यांच्याकडून परत मिळू शकेल. Give love and lending to those, whom you can get back from.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quotes on […]

हृदय जे हटवू शकत नाही…

Heart Quote Marathi

Heart Quote Marathi Heart Quote Marathi Image The mind replays what the heart can’t delete. हृदय जे हटवू शकत नाही, मन त्याची पुनरावृत्ती करतं.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote on love here.

जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People Image The world is filled with nice people. If you can’t find one, be one. जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर आपण एक शोधू शकत नसल्यास, एक व्हा.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more […]

फळे देणारे झाड आणि गुणवान व्यक्तीच…

Bend Quote Marathi

Bend Quote Marathi Bend Quote Marathi Image फळे देणारे झाड आणि गुणवान व्यक्तीच फक्त झुकतात. सुकलेलं झाड आणि मूर्ख व्यक्ती कधीच नाही.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote on people here.

जीवन सुंदर आहे. हे कधीही…

Life Quote Marathi

Life Quote Marathi Life Quote Marathi Image Life is beautiful. Never forget that. जीवन सुंदर आहे. हे कधीही विसरू नका.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quotes on life here.

तुम्हाला प्रत्येक सकाळी उठून…

Positive Quote Marathi

Positive Quote Marathi Positive Quote Marathi Image You have to get up every morning and tell yourself – “I can do this! ” तुम्हाला प्रत्येक सकाळी उठून स्वत:ला सांगायचे आहे… “मी हे करु शकतो!”   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read […]

Page 3 of 1012345...10...Last »
Jivnat Shiklele Dhade © 2017