Category: Quote of the Day

काही लोक पाऊसात चालतात, इतर…

Rain Quotes Marathi

Rain Quotes Marathi Rain Quotes Marathi काही लोक पाऊसात चालतात, इतर फक्त ओले होतात. – राॅजर मिलर Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller   Also read text and pictorial based quotes on people here.

विश्वास मागून मिळत…

Vishwas Quotes Marathi

Vishwas Quotes Marathi Vishwas Quotes Marathi विश्वास मागून मिळत नसतो. तो कमवावा लागतो.   Also read text and pictorial based quotes on person here.

शब्द खोटे बोलू शकतात पण…

Words Quotes Marathi

Words Quotes Marathi Words Quotes Marathi शब्द खोटे बोलू शकतात पण कृती नेहमीच सत्य बोलते. Words may lie but actions always speak the truth.   Also read text and pictorial based quotes on truth here.

माणूस कसा दिसतो यापेक्षा…

Beauty Quotes Marathi

Beauty Quotes Marathi Beauty Quotes Marathi माणूस कसा दिसतो यापेक्षा कसा आहे याला महत्व असतं. कारण शेवटी, सौंदर्याचं आयुष्य तारुण्यापर्यंत तर गुणांचं आयुष्य मरणापर्यंत असतं.   Read more text and pictorial based quotes on beauty here.

पात्रता नाही म्हणून आपण परस्परांना…

Eligibility Quotes Marathi

Eligibility Quotes Marathi Eligibility Quotes Marathi पात्रता नाही म्हणून आपण परस्परांना भेटणे बंद केले तर आपल्यापैकी बर्‍याच जणांना अज्ञातवासात जावे लागेल. – रवींद्रनाथ टागोर   Also read text and pictorial based quotes on people here.

जेव्हा एक वडील आपल्या मुलाला…

Father Quotes Marathi

Father Quotes Marathi Father Quotes Marathi जेव्हा एक वडील आपल्या मुलाला देत असतात, दोघही हसतात; जेव्हा एक मुलगा आपल्या वडलांना देत असतो, दोघही रडतात. – विल्यम शेक्सपिअर When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry. – William Shakespeare   Also read text and pictorial based […]

ज्या गोष्टींना वाढण्यास वेळ…

Rush Quotes Marathi

Rush Quotes Marathi Rush Quotes Marathi ज्या गोष्टींना वाढण्यास वेळ लागतो त्यांच्यासोबत घाई करण्याचा प्रयत्न करु नका. Don’t try to rush things that need time to grow.   Also read text and pictorial based quotes on time here.

सुरुवात कशी झाली यावर…

End Quotes Marathi

End Quotes Marathi End Quotes Marathi सुरुवात कशी झाली यावर बर्‍याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो. The end of many events depends on how it started.   Also read text and pictorial based quotes on trust here.

मी माझ्या आयुष्यात अशा ठिकाणी…

Peace Quotes Marathi

Peace Quotes Marathi Peace Quotes Marathi मी माझ्या आयुष्यात अशा ठिकाणी आहे जेथे शांततेला प्राधान्य आहे आणि नकारात्मकता अस्तित्वात होउु शकत नाही.   Read more text and pictorial based quotes on life here.

विश्वासू होणे हे प्रिय…

Trusted Quotes Marathi

Trusted Quotes Marathi Trusted Quotes Marathi विश्वासू होणे हे प्रिय होण्यापेक्षा जास्त प्रशंसक आहे. – जाॅर्ज मॅकडोनाल्ड To be trusted is a greater compliment than being loved. – George MacDonald   Also read text and pictorial based quotes on love here.

Page 1 of 1612345...10...Last »
Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17