Category: Quote of the Day

“माता त्यांच्या मुलांचे हात…

Mother Quote Marathi

Mother Quote Marathi Mother Quote Marathi “माता त्यांच्या मुलांचे हात थोडया काळासाठी धरून ठेवतात, पण त्यांचे मन कायमचे”   Read more text and pictorial based quotes on mother here.

आपुलकीच नातं दुधात मिसळलेल्या…

Marathi Quotes Relationship

Marathi Quotes Relationship Marathi Quotes Relationship आपुलकीच नातं दुधात मिसळलेल्या साखरेसारखं असतं कितीही प्रयत्न केले तरी वेगळे होणं शक्य नसतं.   Read more text and pictorial based quotes on relationship here.

एक हजार मैलचा प्रवास…

Marathi Quotes Journey

Marathi Quotes Journey Marathi Quotes Journey एक हजार मैलचा प्रवास एका पाउुलाने सुरु होतो. – लाओ त्झू The journey of a thousand miles begins with one step. – Lao Tzu   Read more text and pictorial based quotes on journey here.

स्वाभिमान असावा पण…

Marathi Quotes Self Respect

Marathi Quotes Self Respect Marathi Quotes Self Respect स्वाभिमान असावा पण गर्व नसावा.   Read more text and pictorial based quotes on self-respect here.

गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींची हाव असणार्‍यांना…

Marathi Quotes Greed

Marathi Quotes Greed Marathi Quotes Greed गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींची हाव असणार्‍यांना कधीच कोणत्याही गोष्टीचा आनंद मनमुरादपणे लुटता येत नाही.   Also read text and pictorial based quotes on joy here.

विचार कमी करा, जास्त…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Think and Feel Marathi Quotes विचार कमी करा, जास्त अनुभवा. Think less, feel more.   Read more text and pictorial based quotes on think here.

जो भरवसा ठेवू शकत नाही…

Marathi Quotes Trust

Marathi Quotes Trust Marathi Quotes Trust “जो भरवसा ठेवू शकत नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.” “He who does not trust enough will not be trusted.” – Lao Tzu Read more text and pictorial based quotes on trust here.

स्तुतीने चांगली माणसे…

Marathi Quotes Praise

Marathi Quotes Praise Marathi Quotes Praise स्तुतीने चांगली माणसे सुधारतात, तर वाईट माणसे बिघडतात.   Also read text and pictorial based quotes on people here.

एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा…

Marathi Quotes Things

Marathi Quotes Things Marathi Quotes Things एखादी चांगली गोष्ट मुळीच न करण्यापेक्षा ती कमी प्रमाणात करणे किंवा सावकाशीने करणे श्रेयस्कर.   Read more text and pictorial based quotes on things here.

आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर…

Marathi Quotes Things

Marathi Quotes Things Marathi Quotes Things आपण महान गोष्टी करू शकत नाही तर, महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी करा.   Also read text and pictorial based quotes on problem here.

Page 1 of 1512345...10...Last »
Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17