Category: Featured

सर्वांवर प्रेम करा, काहींवर…

Marathi Quotes Trust Marathi Quotes Trust   सर्वांवर प्रेम करा, काहींवर विश्वास ठेवा, कुणाशीच चुकीचं करु नका. – विल्यम शेक्सपियर Love all, trust a few, do wrong to none. – William Shakespeare   Read more text and pictorial based quotes on trust here.

हृदय आहे म्हणून ते…

Marathi Quotes Heart

Marathi Quotes Heart Marathi Quotes Heart हृदय आहे म्हणून ते भल्या भल्याना द्यायच नसतं. पाहताक्षणी देण्यात कधीच शहाणपण नसतं. अथांग सागर सुंदर आहे म्हणून त्यात पडायच नसतं. काठाने जाणार्‍या वाटसरुने पाण्यात कधी डोकवायचं नसतं. एखाद्याच गोड गोड बोलणं मनावर कधी घ्यायचं नसतं. वाळू सुंदर दिसली म्हणून मासुळीने किनार्‍यावर यायचं नसतं.   Read more text based […]

माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Relation, Money and Love Marathi Quotes: माणसाची ओळख स्वभावातून असावी नावातून नाही. हसत ठेवण्याची जिद्द असावी दु:ख देण्याची नाही. नात्यांना नसते गरज पैशांची ओढ असते ती फक्त पे्रमाची.   Read more quotes on relationships here.

कधी कधी तुम्ही योग्य व्यक्तींना भेटतात. पण…

Marathi Quotes

Marathi Quotes People Marathi Quotes People कधी कधी तुम्ही योग्य व्यक्तीला भेटतात. पण योग्य वेळी नाही. Sometimes you meet the right person. But not at right time.   Read more quotes on person here.

अशा मित्रांसोबत वेळ घालवा जे…

Marathi Quotes

Marathi Quotes Friends and Life Marathi Quotes Friends जीवन खूप छोटं आहे. अशा मित्रांसोबत वेळ घालवा जे तुम्हाला हसवतात आणि ज्यांच्यामुळे तुम्हाला प्रेमाची जाणीव होते.   Read more quotes on friends here.

फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण…

Marathi Quotes

Marathi Quotes on Fear and Trust Marathi Quotes: फांदीवर बसलेल्या पक्ष्याला फांदी तुटण्याची भीती नसते. कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून आपल्या पंखावर विश्वास असतो. Read more quotes on fear here. Read more quotes on trust here.

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17