सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला तरी…

Marathi Quotes on Truth, Treacherous and Opposition

Marathi Quotes:

Marathi Quotes

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो. त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला गतिरोधक आणि व्यक्तिला विरोधक हे असतातचं.

Read more quotes on truth here.

Read more quotes on treacherous here.

Read more quotes on opposition here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17