ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता आणि जे…

Marathi Quotes on Trust

Marathi Quotes:

Marathi Quotesज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता आणि जे तुम्हास समस्या सांगतात अशांबद्दल काळजीपुर्वक रहा. प्रत्येकजण जो तुम्हाला स्मितहास्य दाखवतो तो तुमचा मित्र असेलच असं नाही.

Read more quotes on trust here.

Read more quotes on friend here.

Updated: March 26, 2017 — 4:11 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17